Równanie szans poprzez pomoc słabszym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-145/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jarosławski

Gmina: Chłopice

Wartość ogółem: 130000

Wydatki kwalifikowalne: 130000

Dofinansowanie: 130000

Dofinansowanie UE: 110500

Nazwa beneficjenta: Gmina Chłopice

NIP beneficjenta: 7922032035

Kod pocztowy: 37-561

Miejscowość: Chłopice

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jarosławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/14/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/15/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

euro 2021 rozpoczęcie, rozporzadzenie 22 czerwca 2021, eryk stań, rosja ukraina aktualności na zywo, pks starogard gdański 450, drugi urzad skarbowy w lublinie

yyyyy