Równe możliwości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-239/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łęczyński

Gmina: Łęczna

Wartość ogółem: 158159,81

Wydatki kwalifikowalne: 158159,81

Dofinansowanie: 142343,81

Dofinansowanie UE: 120992,24

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Edukacyjne „Żak”

NIP beneficjenta: 5050096039

Kod pocztowy: 21-010

Miejscowość: Łęczna

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łęczyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/24/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/24/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/3/2011

Data zakończenia realizacji: 12/30/2011

region mazowsze opis, rpo śląsk, mrr co to znaczy, kraina odkrywcy rzeszów, fundusze vc, poral eu, praca supraśl, małgorzata ochęduszko ludwik

yyyyy