Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-195/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat brzozowski

Gmina: Domaradz

Wartość ogółem: 680300

Wydatki kwalifikowalne: 680300

Dofinansowanie: 680300

Dofinansowanie UE: 578255

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „CRAS” – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej

NIP beneficjenta: 8133477478

Kod pocztowy: 35-505

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

po roku kropka, bezpłatne kursy kielce 2021, regionalna zgorzelec, na podstawie map z atlasu i podręcznika uzupełnij poniższe zdania, powiatowy urząd pracy w końskich, długość drogi ewakuacyjnej, jak kupić lek na receptę przez internet, zasady witania się z kobietą, literalnie bez limitu, euro 2021 konkurs, łobżenica rynek, anna jędrusik, minimum skrót, limity pomocy de minimis, rzeczpospolita gospodarka, zawód na d

yyyyy