Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-225/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat lubaczowski

Gmina: Lubaczów – miasto

Wartość ogółem: 198140,2

Wydatki kwalifikowalne: 198140,2

Dofinansowanie: 174362,66

Dofinansowanie UE: 168419,17

Nazwa beneficjenta: Powiat Lubaczowski

NIP beneficjenta: 7931503563

Kod pocztowy: 37-600

Miejscowość: Lubaczów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat lubaczowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/16/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/16/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

kto jest organizatorem euro 2021, białko opal w moczu, busy lublin hrubieszow, wwwww, inwestujemy w talenty, www/, gdańsk glowny

yyyyy