Równe Szanse Dla Każdego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-136/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat rypiński

Gmina: Brzuze

Wartość ogółem: 257645,91

Wydatki kwalifikowalne: 257645,91

Dofinansowanie: 218999,02

Dofinansowanie UE: 218999,02

Nazwa beneficjenta: GMINA BRZUZE

NIP beneficjenta: 8921435926

Kod pocztowy: 87-517

Miejscowość: Brzuze

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat:

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/7/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/7/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/3/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

przyporządkuj wymienionym ruchom ziemi odpowiednie następstwa, magdalena stanislawska czop, resilience po polsku, powiatowy urząd pracy w strzelcach opolskich, polakom powierzono pełnienie funkcji administracyjnych, urząd marszałkowski białystok dotacje, pup poznań, plan kontroli wzór, standardy, urząd pracy łańcut, opis segregatora, gov urząd skarbowy

yyyyy