Równe szanse Gimnazjum w Gąsawie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-117/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat żniński

Gmina: Gąsawa

Wartość ogółem: 181208,4

Wydatki kwalifikowalne: 181208,4

Dofinansowanie: 154027,14

Dofinansowanie UE: 154027,14

Nazwa beneficjenta: Gmina Gąsawa

NIP beneficjenta: 5621713325

Kod pocztowy: 88-410

Miejscowość: Gąsawa

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat świecki / Powiat żniński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/12/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/12/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

zamosc praca, horyzontalna, urząd pracy bartoszyce, gzy ludzkie, polski klimat, gromadzenie opadów, sukces w pracy, najgorsza praca ziaja, konsorcjum tom 2 pdf download, nota obciążeniowa kara umowna wzór, kredyt 300 tys, limes kielce, programy pit 2014, limity pomocy publicznej, ncbir.gov.pl, na schemacie przedstawiono jak rewolucja przemysłowa zmieniła europę, gmina okonek, mieszkanie w kamienicy do remontu wrocław, wnioski o dopłaty 2022, art 49 tfue, ral 2020

yyyyy