„Równe szanse – lepsze jutro”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-085/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat górowski

Gmina: Góra

Wartość ogółem: 397517,11

Wydatki kwalifikowalne: 397517,11

Dofinansowanie: 397517,11

Dofinansowanie UE: 337889,54

Nazwa beneficjenta: Fundacja Pomocy Szkole im. E. Machniewicza

NIP beneficjenta: 6991166815

Kod pocztowy: 56-200

Miejscowość: Góra

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat górowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/23/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

unia ekonomiczna, polska linie kolejowe, śląskie miasto będące kolebką górnika, niezgodny razem czy osobno, zzsk ćwiczenia pdf, dotacja na projekt badawczy, dofinansowania na rozwój firmy 2021, ufo 2020, i fundusze.pl, urzad pracy toruń, adrian kurowski

yyyyy