Równe szanse – lepsze wyniki.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-124/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat krasnostawski

Gmina: Krasnystaw – miasto

Wartość ogółem: 333700,5

Wydatki kwalifikowalne: 333700,5

Dofinansowanie: 287908,5

Dofinansowanie UE: 283645,43

Nazwa beneficjenta: Powiat Krasnostawski

NIP beneficjenta: 5641688352

Kod pocztowy: 22-300

Miejscowość: Krasnystaw

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat krasnostawski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/18/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/21/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/17/2012

Data zakończenia realizacji: 7/16/2013

gimnazjum w radoszycach, nazwy czesci reki, lista obecności wrzesień 2019, 21 426 wola mysłowska, komórki plazmy na słońcu krzyżówka, pomoc dla przedsiębiorców tarcza antykryzysowa, karty euro 2021, zagłębie wałbrzych, co znaczy skrót pesel, dotacje z krus

yyyyy