Równe szanse – lepszy start

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-017/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oławski

Gmina:

Wartość ogółem: 831220,98

Wydatki kwalifikowalne: 831220,98

Dofinansowanie: 831220,98

Dofinansowanie UE: 706537,83

Nazwa beneficjenta: Powiat Oławski

NIP beneficjenta: 9121654923

Kod pocztowy: 55-200

Miejscowość: Oława

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/18/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/14/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012

wyszukiwarka nfz sanatorium, trasy szybkiego ruchu w polsce, pożyczka partycypacyjna, rzeszów urząd marszałkowski, nowy taryfikator mandatów 2021 pdf, jakie drogi zostaną oddane w 2021, pfron 2021, oferty pracy lasy państwowe 2020, urząd marszałkowski wrocław praca, basen strawczyn cennik, pożyczki na start

yyyyy