Równe szanse lepszy start – projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-969/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat sokólski

Gmina: Suchowola

Wartość ogółem: 274725

Wydatki kwalifikowalne: 274725

Dofinansowanie: 244950

Dofinansowanie UE: 233516,25

Nazwa beneficjenta: Starostwo Powiatowe w Sokółce/Zespół Szkół w Suchowoli – Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli

NIP beneficjenta: 5451447183

Kod pocztowy: 16-100

Miejscowość: Sokółka

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki / Powiat sokólski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/11/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/13/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

wagony combo, pupzamość, 101 psich sztuczek pdf, urząd pracy w białobrzegach, poniżej podano ceny kilku towarów w pewnym sklepie

yyyyy