Równe szanse – lepszy start

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-085/12-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat krośnieński

Gmina: Jedlicze

Wartość ogółem: 283262,19

Wydatki kwalifikowalne: 283262,19

Dofinansowanie: 240772,86

Dofinansowanie UE: 240772,86

Nazwa beneficjenta: Samorządowe Przedszkole w Jedliczu

NIP beneficjenta: 6841759198

Kod pocztowy: 38-460

Miejscowość: Jedlicze

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat krośnieński

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2013

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

ewa lalik, darmowe portale, sl214, czarnoziem pomorskie, covid 8 września, money pożyczki, tabela ilość czynnika klimatyzacji maszyny rolnicze, geoportal miejski lublin, horala

yyyyy