Równe Szanse – Lpeszy Start – rozszerzenie oferty edukacji przedszkolnej w Gminie Dubicze Cerkiewne

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-088/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat hajnowski

Gmina: Dubicze Cerkiewne

Wartość ogółem: 143345

Wydatki kwalifikowalne: 143345

Dofinansowanie: 140445

Dofinansowanie UE: 121843,25

Nazwa beneficjenta: Gmina Dubicze Cerkiewne

NIP beneficjenta: 6030014518

Kod pocztowy: 17-204

Miejscowość: Dubicze Cerkiewne

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat hajnowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/22/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/29/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/15/2009

Data zakończenia realizacji: 10/31/2010

19 mld na kościół, dni dąbrowy górniczej 2018, auto komis włocławek tesco, laptophouse rzeszów, czy działalność gospodarcza wlicza się do stażu pracy 2018, słownik języka śląskiego, w razie w co to znaczy, kredyty na rozpoczęcie działalności, przestrzegać zasad po angielsku, mieszkalnictwo, popraw szyk wyrazów w zdaniach, dział ekonomii którego przedmiotem badań jest gospodarka narodowa jako całość

yyyyy