Równe szanse – organizacja punktów przedszkolnych w Gminie Tuszów Narodowy sposobem na upowszechnienie edukacji przedszkolnej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-067/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Gmina: Tuszów Narodowy

Wartość ogółem: 100000

Wydatki kwalifikowalne: 100000

Dofinansowanie: 98500

Dofinansowanie UE: 85000

Nazwa beneficjenta: Gmina Tuszów Narodowy

NIP beneficjenta: 8171984740

Kod pocztowy: 39-332

Miejscowość: Tuszów Narodowy

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/16/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/17/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/21/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009

portal beneficjenta białystok, subwencja pfr kto dostał, slownik, praca janów podlaski, gmina tuliszków, cała naprzód, serwis słuzby cywilnej, 30-002, ruch ciągły puławy, chodnik nocą, rpo kujawsko pomorskie, ckziu andrychów

yyyyy