Równe szanse, równe możliwości. Program rozwojowy Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-131/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat lubaczowski

Gmina: Lubaczów

Wartość ogółem: 150033,05

Wydatki kwalifikowalne: 150033,05

Dofinansowanie: 127563,05

Dofinansowanie UE: 108428,59

Nazwa beneficjenta: E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska

NIP beneficjenta: 8131204635

Kod pocztowy: 36-060

Miejscowość: Głogów Małopolski

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/10/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/10/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/6/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

nie ma jak, wzór weksla własnego, dolny slask org pl, polskie mosty, monolog mediatora, kredyt de minimis, bi 58 nowy zastosowanie

yyyyy