Równe szanse równy start

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-091/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wołowski

Gmina: Wołów

Wartość ogółem: 249684,12

Wydatki kwalifikowalne: 249684,12

Dofinansowanie: 249684,12

Dofinansowanie UE: 212231,5

Nazwa beneficjenta: Powiat Wołowski

NIP beneficjenta: 9880219208

Kod pocztowy: 56-100

Miejscowość: Wołów

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wołowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/19/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/4/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

pozyczki na 36 miesiecy, niedosłuch icd10, noclegi walbrzych, stan wody odra raciborz, urząd pracy leżajsk, kursy barmańskie, cena rynkowa, wirus polska, dobro narodowe, jak powiększyć ekran na laptopie, tło chrome

yyyyy