Równe szanse w Gminie Brzyska

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-168/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jasielski

Gmina: Brzyska

Wartość ogółem: 102900

Wydatki kwalifikowalne: 102900

Dofinansowanie: 102900

Dofinansowanie UE: 87465

Nazwa beneficjenta: Gmina Brzyska

NIP beneficjenta: 6851600269

Kod pocztowy: 38-212

Miejscowość: Brzyska

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jasielski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/16/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/16/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/2/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

sompolno, urzad pracy kędzierzyn-koźle, renata lewandowska, pup sławno praca, covid 14 grudnia 2021, darmowe kursy z unii europejskiej 2020, rzs długość życia, bezpieczna przystań, dotacje celowe z budżetu państwa, uzasadnienie potrzeby odbycia szkolenia przykład, pkp bielsk podlaski białystok, metro mlynow, które z poniższych przedmiotów zawierają jeden lub kilka silników elektrycznych, plus fun aplikacja, jak założyć startup, urząd pracy węgorzewo, dużych, koronawirus raport 7 lutego

yyyyy