Równe Szanse w powiecie mogileńskim – II edycja

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-010/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat mogileński

Gmina: Strzelno

Wartość ogółem: 219070,04

Wydatki kwalifikowalne: 219070,04

Dofinansowanie: 219070,04

Dofinansowanie UE: 186209,54

Nazwa beneficjenta: Gmina Mogilno

NIP beneficjenta: 5571674964

Kod pocztowy: 88-300

Miejscowość: Mogilno

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat mogileński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/6/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/2/2009

Data zakończenia realizacji: 7/30/2010

praca zamość pup, ustawa prawo zamówień publicznych 2004, społeczeństwo przemysłowe i jego przyszłość pdf, dofinansowanie dla niepełnosprawnych 2021, s6 droga ekspresowa, przepisy prawne przykłady, rynek pracy to, rozliczenie dotacji z pup po 12 miesiącach, ile procent wkładu własnego 2021, wykształcenie gimnazjalne czy podstawowe, lubelskie koronawirus, pup wołów praca, remont mieszkania w kamienicy, programy profilaktyczne rekomendowane, przyporządkuj przykłady zasobów przyrody do odpowiednich kategorii, hydrotor gdynia, md centrum panki, potwierdzenie obecności

yyyyy