Równe Szanse w powiecie mogileńskim – III edycja

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-010/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat mogileński

Gmina: Strzelno

Wartość ogółem: 276381,27

Wydatki kwalifikowalne: 276381,27

Dofinansowanie: 234924,08

Dofinansowanie UE: 234924,08

Nazwa beneficjenta: Gmina Mogilno

NIP beneficjenta: 5571674964

Kod pocztowy: 88-300

Miejscowość: Mogilno

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat mogileński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/21/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/21/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011

kurs stolarski poznań, największe dworce kolejowe w polsce, wschodnia polska, enitra wałbrzych praca, portal do rzeczy, aureus ue katowice, absolutorium zarządu wspólnoty, dip wrocław, urząd pracy nowe miasto lubawskie, średnich, gmina dobiegniew, ue logo, pojazdy hybrydowe, lubuskie agroturystyka, warszawa radom, dotacje dla firmy jednoosobowej, prawa lokatora w prywatnej kamienicy 2019, zs2 ostrowiec, grzegorz puda

yyyyy