Równi i zintegrowani

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-074/08-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat mikołowski

Gmina: Orzesze

Wartość ogółem: 830833,2

Wydatki kwalifikowalne: 830833,2

Dofinansowanie: 818370,7

Dofinansowanie UE: 706208,22

Nazwa beneficjenta: Gmina Orzesze

NIP beneficjenta: 6351058198

Kod pocztowy: 43-180

Miejscowość: Orzesze

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat mikołowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/29/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/2/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

długotrwałe starania o coś, umiejętność przeprowadzania interesów najczęściej nieuczciwych, prowadzenie firmy, test na uzależnienie od marihuany, spektrum autyzmu co to, zamówienia publiczne w pigułce, ryki wybory 2018, pociąg katowice trzebinia

yyyyy