Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-074/08-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat kraśnicki

Gmina: Gościeradów

Wartość ogółem: 97562

Wydatki kwalifikowalne: 97562

Dofinansowanie: 97562

Dofinansowanie UE: 82927,7

Nazwa beneficjenta: Gmina Gościeradów

NIP beneficjenta: 7151863553

Kod pocztowy: 23-275

Miejscowość: Gościeradów

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat kraśnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/16/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/19/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009

tarcza wspólnoty, kino polska audiodeskrypcja jak wyłączyć, wzór mdrd, poleski park narodowy ścieżki, pustak keramzytowy z ociepleniem, gops poświętne, kobiety w polskiej polityce, polska w ue, pup sandomierz praca, pupiława, apelacji lubelskiej, wpływy pieniężne w gospodarce państwa, wlasna dzialalnosc, pkp chodzież piła, wskażnik, głosowanie rpo, geriatryczna skala oceny depresji pdf, wielospecjalistyczny szpital miejski im. józefa strusia z zakładem opiekuńczo leczniczym spzoz, pro familia kolonoskopia, oświadczenia o niekaralności

yyyyy