Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-247/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat tomaszowski

Gmina:

Wartość ogółem: 323599,5

Wydatki kwalifikowalne: 323599,5

Dofinansowanie: 323599,5

Dofinansowanie UE: 275059,58

Nazwa beneficjenta: Powiat Tomaszowski/Zespół Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim

NIP beneficjenta: 9211379113

Kod pocztowy: 22-600

Miejscowość: Tomaszów Lubelski

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat tomaszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/27/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/28/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011

adam kalbarczyk, miejsce ogólnodostępne definicja, 12 maj matura, gyncentrum ruda śląska, frankfurt nad menem opieka język włoski

yyyyy