Równi w przedszkolu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-003/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Gmina: Piekoszów

Wartość ogółem: 1202493

Wydatki kwalifikowalne: 1202493

Dofinansowanie: 1182493

Dofinansowanie UE: 1022119,05

Nazwa beneficjenta: Fundacja na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży „Fundacja z Uśmiechem”

NIP beneficjenta: 9591816613

Kod pocztowy: 25-001

Miejscowość: Kielce

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/3/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/8/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

ja ty my, katarynka ile stron, mm brown group, jak napisać wniosek o remont balkonu, plan miasta starachowice, cyklostrada dolnośląska mapa, czek lista, załączonym, www warmia mazury pl, jedlina, wmarr

yyyyy