Równi w przyszłość – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum im. Księżnej Anny z Przemyślidów w Siechnicach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-230/08-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Święta Katarzyna

Wartość ogółem: 307050

Wydatki kwalifikowalne: 307050

Dofinansowanie: 307050

Dofinansowanie UE: 260992,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Święta Katarzyna

NIP beneficjenta: 9121005691

Kod pocztowy: 55-010

Miejscowość: Święta Katarzyna

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/28/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/29/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/19/2010

założenie działalności gospodarczej poznań, poniżej podano terminy określające różne części narządów zmysłów, miasto w powiecie opolskim, zwrot kosztów dojazdu do pracy osoby niepełnosprawnej 2020, pcpr trzcianka, praca to, tytuły przelewów, nowy sącz powiatowy urząd pracy, ohp kalisz, praca suwałki pup, największym obszarem koncentracji przemysłu w niemczech, małe koparki, rancho fiesta agroturystyka, doradztwo gospodarcze warszawa, www.rpo-swietokrzyskie.pl, futura modlniczka autobus nowa huta, auto famiko, dotacja dla rolników, urząd gminy miedźna

yyyyy