Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-236/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat krośnieński

Gmina: Miejsce Piastowe

Wartość ogółem: 97999,84

Wydatki kwalifikowalne: 97999,84

Dofinansowanie: 95999,84

Dofinansowanie UE: 83299,86

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejsce Piastowe

NIP beneficjenta: 6842380130

Kod pocztowy: 38-430

Miejscowość: Miejsce Piastowe

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat krośnieński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/7/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/30/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2008

Data zakończenia realizacji: 11/30/2009

fundusz strategicznej alokacji, uczelnie publiczne wrocław, turek nieruchomości, skala barthel służy do, leonarda 1 kielce, pup wejher, urząd wojewódzki poznań kontakt, umowa za porozumieniem stron wzór, wydział komunikacji w sieradzu, wypełniony wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej 2017, calzedonia marszałkowska, powiatowy urzad pracy koscian, e pacjent recepta, opóźnione zahamowanie

yyyyy