Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-003/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jarosławski

Gmina: Jarosław – miasto

Wartość ogółem: 502420

Wydatki kwalifikowalne: 502420

Dofinansowanie: 502420

Dofinansowanie UE: 427057

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Jarosław

NIP beneficjenta: 7922031550

Kod pocztowy: 37-500

Miejscowość: Jarosław

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jarosławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/5/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/8/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  5/2/2011

Data zakończenia realizacji: 8/30/2013

flaga europejska, pogoda rybnik smolna, pelnia pazdziernik 2019, strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), polska slowacja wybik, pieniądze na własną działalność, przedszkole wola dębińska, budowanie odpornosci, pup.pl, lokomotywy na polskich torach, ziele z bobowatych krzyżówka, skype pl, szwecja niemcy, urząd pracy elk, miejski zespół żłobków lublin

yyyyy