RÓWNY START – indywidualizacja nauczania w Gminie Boniewo

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-004/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat włocławski

Gmina: Boniewo

Wartość ogółem: 42965,79

Wydatki kwalifikowalne: 42965,79

Dofinansowanie: 42965,79

Dofinansowanie UE: 36520,92

Nazwa beneficjenta: Gmina Boniewo

NIP beneficjenta: 8882902541

Kod pocztowy: 87-851

Miejscowość: Boniewo

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat włocławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/12/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/12/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

map airly, dotacje dla klubów sportowych 2019, pozyczka 5 tysiecy tarcza, uia polska, gatunek wierzby z pikami, wielkosc miast polska, karolina bien, uzupełnij zdania w polsce funkcjonuje system, kdk info, wyposażenie armii polskiej

yyyyy