Równy start – lepsze jutro

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-734/09-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Sokołów Małopolski

Wartość ogółem: 585300

Wydatki kwalifikowalne: 585300

Dofinansowanie: 585300

Dofinansowanie UE: 497505

Nazwa beneficjenta: Gmina Sokołów Młp. – Zespół Szkół w Wólce Niedźwieckiej

NIP beneficjenta: 5170022345

Kod pocztowy: 36-050

Miejscowość: Sokołów Małopolski

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/6/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/9/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

młody rolnik punkty, geneva trust polska opinie, jak zrobić skrót do strony internetowej na telefonie, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lublin, dopłaty 2021–2027, fundusze europejskie bydgoszcz, tomasz łojek, jak założyć komitet społeczny, substancja niebezpieczna, logo rp, dell czerwony, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

yyyyy