Równy start od przedszkola

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-020/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat żywiecki

Gmina: Ujsoły

Wartość ogółem: 846982,44

Wydatki kwalifikowalne: 846982,44

Dofinansowanie: 719935,07

Dofinansowanie UE: 719935,07

Nazwa beneficjenta: Gmina Ujsoły

NIP beneficjenta: 5532510951

Kod pocztowy: 34-371

Miejscowość: Ujsoły

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat żywiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/29/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/29/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/2/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

eksportuj kontakty co to znaczy, pois 2014-2020, gus spis.gov.pl logowanie, promyk nadzieji 136, krótki opis lisa, serwisy internetowe, mikro telefony

yyyyy