Równy Start Przedszkolaka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-016/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat słupecki

Gmina: Ostrowite

Wartość ogółem: 565103,98

Wydatki kwalifikowalne: 565103,98

Dofinansowanie: 480338,38

Dofinansowanie UE: 480338,38

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrowite

NIP beneficjenta: 6671699852

Kod pocztowy: 62-402

Miejscowość: Ostrowite

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat słupecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/20/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

gólcz i synowie, nfz zielona góra portal świadczeniodawcy, kolejowy szpital uzdrowiskowy ciechocinek opinie 2019, rodo ustawa, ma l at 62, tbs chojnice, wszim w sochaczewie, zsp2 opole, drzwi ewakuacyjne wymogi

yyyyy