Równy start – przedszkole integracyjne w Kamieniu Pomorskim

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-029/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat kamieński

Gmina: Kamień Pomorski

Wartość ogółem: 1961106,5

Wydatki kwalifikowalne: 1961106,5

Dofinansowanie: 1666940,53

Dofinansowanie UE: 1416899,45

Nazwa beneficjenta: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kamieniu Pomorskim

NIP beneficjenta: 9860046644

Kod pocztowy: 72-400

Miejscowość: Kamień Pomorski

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat kamieński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/25/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/25/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015

03.03, 3 2, orion pawonków, firma na start, otocz pętlą element który nie pasuje do pozostałych uzasadnij swoją opinię, niedosłuch icd, pozytywni, internet w unii europejskiej

yyyyy