Równy start – równe szanse

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-052/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat bielski

Gmina: Szczyrk

Wartość ogółem: 1197900,52

Wydatki kwalifikowalne: 1197900,52

Dofinansowanie: 1197900,52

Dofinansowanie UE: 1018215,44

Nazwa beneficjenta: Gmina Szczyrk

NIP beneficjenta: 9371653267

Kod pocztowy: 43-370

Miejscowość: Szczyrk

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat bielski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/22/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/23/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/4/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011

określ jakiego rodzaju upodobnienia występują w podanych przykładach, sieć ten t, uzupełnij zdania tak aby zawierały prawdziwe informacje płazy przechodzą rozwój, dom opieki czernichów opinie, zst janów, nowy wiceminister finansów anna chałupa, własna działalnośc, płatnicy netto ue, darmowe euro za rejestrację 2022, zaświadczenie o zarobkach wydane dla potrzeb świadczeń rodzinnych jak wypełnić, marcin łata, portal na plus, zoo kraina, zswerynia pl

yyyyy