Równy start – równe szanse

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-110/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 215015,8

Wydatki kwalifikowalne: 215015,8

Dofinansowanie: 215015,8

Dofinansowanie UE: 182763,43

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Lublin/Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie

NIP beneficjenta: 9461838898

Kod pocztowy: 20-126

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/14/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/4/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

parceltechnik, wyrżnął stado baranów pod troją, konferencja transmisja, polska i litwa, ustawa o informatyzacji, język gif, budowa łodzi z laminatu krok po kroku, safari tekst, organizm spędzający pewną fazę życia w ziemi, innowacyjne metody leczenia parkinsona w polsce w 2021 roku, zwłaszcza, dotacje na rozwój firmy na terenach wiejskich 2020, kto jest administratorem danych osobowych rodo, spis fobii, kontakty skype, portaledukacyjny kraków, dotację unijne sport i rekreacja 2021, wydłużenie etapu edukacyjnego 2019, wyszukiwarka filtrów, dofinansowania na firme 2021

yyyyy