Równy start szansą powodzenia

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-101/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat zambrowski

Gmina: Zambrów – miasto

Wartość ogółem: 196928,5

Wydatki kwalifikowalne: 196928,5

Dofinansowanie: 186928,5

Dofinansowanie UE: 167389,23

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Zambrów

NIP beneficjenta: 7231001664

Kod pocztowy: 18-300

Miejscowość: Zambrów

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat wysokomazowiecki / Powiat zambrowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/7/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/7/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012

psp nr 3 praszka, informacja urząd skarbowy, czy polska dostanie pieniądze z unii, rynek wałbrzych, zatrudnienie niani 2019, giełda staroci rzeszów szopena 2021, wsparcie 2022, dom gov, zostań podhalańskim przedsiębiorcą, radio zet głosowanie, balawender ola

yyyyy