Równy start to lepszy start

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-025/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat wysokomazowiecki

Gmina: Wysokie Mazowieckie

Wartość ogółem: 253674

Wydatki kwalifikowalne: 253674

Dofinansowanie: 248374

Dofinansowanie UE: 215622,9

Nazwa beneficjenta: Miasto Wysokie Mazowieckie

NIP beneficjenta: 7221002509

Kod pocztowy: 18-200

Miejscowość: Wysokie Mazowieckie

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat wysokomazowiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/20/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/1/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 9/30/2009

informacje covidowe, szczepionki w polsce, amazis trzek, www niezal, nota obciążeniowa kara umowna wzór, mutimedia, podmioty powiązane definicja, badania nad szczepionkami, werbiści bytom, portale oświęcimskie, 209 euro, e recepta lekarz, wynalazek szkodliwy dla przyrody czym można go zastąpić, z wyrazami szacunku mail, na wykresie przedstawiono wielkość emigracji z polski do wybranych krajów, mniej niż dekagram, pewien ciężar podzielono na dwie części w stosunku 3 4, skreśl zbędne wyrazy w zdaniach tak aby podane informacje były prawdziwe w strefie, www.pl tablica, pl europejski, mikro mały i średni przedsiębiorca

yyyyy