Równy start to równe szanse

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-157/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Nowa Ruda

Wartość ogółem: 235303,1

Wydatki kwalifikowalne: 235303,1

Dofinansowanie: 235303,1

Dofinansowanie UE: 200007,64

Nazwa beneficjenta: Gmina Nowa Ruda

NIP beneficjenta: 8851534651

Kod pocztowy: 57-400

Miejscowość: Nowa Ruda

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/20/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/1/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

policja wałbrzych, punktcie, numer gospodarstwa rolnego ile cyfr, co zrobić z nieaktualnymi podręcznikami 2017, matura 19 maj 2022, przedszkole promyki caritas poznań, jestem o 38 większa od połowy liczby 24, jak zmniejszyć ikony w telefonie, moc architekci, szkolenia, powiatowy urząd pracy nowa sól, dotacje covid, jaki typ zdania podrzędnego występuje w wersie 9, na tę czy na tą chwilę

yyyyy