Równy start uczniów Szkoły Podstawowej Nr 33 w Bytomiu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-245/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bytom

Gmina: M. Bytom

Wartość ogółem: 222461

Wydatki kwalifikowalne: 222461

Dofinansowanie: 222461

Dofinansowanie UE: 189091,85

Nazwa beneficjenta: Gmina Bytom / Szkoła Podstawowa Nr 33 w Bytomiu

NIP beneficjenta: 6262626637

Kod pocztowy: 41-908

Miejscowość: Bytom

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/22/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/22/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

wniosek o wykup mieszkania komunalnego z bonifikatą wzór, kamionkowska 9b, młody rolnik dotacje, lombard starachowice spółdzielcza, żłobek elbląg, stacja diagnostyczna łask, dotacje unijne lublin, granica polsko białoruska mapa, dofinansowanie do miejsca pracy, krus gov pl praca, obespechenie samochodu, wycinarka do pierogów

yyyyy