Równy start w przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-102/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jeleniogórski

Gmina: Podgórzyn

Wartość ogółem: 1183590

Wydatki kwalifikowalne: 1183590

Dofinansowanie: 1183590

Dofinansowanie UE: 1006051,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Podgórzyn

NIP beneficjenta: 6110107601

Kod pocztowy: 58-562

Miejscowość: Podgórzyn

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jeleniogórski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/28/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/12/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

instrukcja wypełniania arkuszy ocen 2020, spiskie podgrodzie, paragon zaliczkowy i końcowy, europa fund np/2011/02, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane b-4, zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy nauczyciela, mikroinstalacje oze, wohyń, urząd gminy kościan, urząd marszałkowski grudziądz, usprawnienia, cpk szprychy, jak wypełnić tablicę budowy, leki światłoczułe lista

yyyyy