Równy start w przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-164/08-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat sztumski

Gmina: Sztum

Wartość ogółem: 489867,5

Wydatki kwalifikowalne: 489867,5

Dofinansowanie: 489867,5

Dofinansowanie UE: 416387,38

Nazwa beneficjenta: Miasto i Gmina Sztum

NIP beneficjenta: 5792211352

Kod pocztowy: 82-400

Miejscowość: Sztum

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat sztumski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/21/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/21/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010

jak wnieść pralkę po schodach, 5 http, mężczyznom słownik, cfd trzebinia, tabelą norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu zus 2020, wniosek o dofinansowanie 2022, ewt, opieka społeczna kępno, włocławek liczba mieszkańców, lublin liczba mieszkańców, prace państwowe, liczba ludności w miastach polski

yyyyy