Równy start w przyszłość – czyli programy rozwojowe szkół obejmujące zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-078/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat sztumski

Gmina: Sztum

Wartość ogółem: 999992,5

Wydatki kwalifikowalne: 999992,5

Dofinansowanie: 999992,5

Dofinansowanie UE: 849993,63

Nazwa beneficjenta: Miasto i Gmina Sztum

NIP beneficjenta: 5792211352

Kod pocztowy: 82-400

Miejscowość: Sztum

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat sztumski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/28/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/29/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

zaswiadczenie z zusu, startupy co to, faktura zwolniona z vat wzór art 113 word, schron dabrowa górnicza, in-12 jak wypełnić, wika włocławek, automatyczny kasjer na dworcu, stowarzyszenie polskich mediów, urzad pracy nowy sącz

yyyyy