„Równy start w przyszłość – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z tereny Powiatu Wyszkowskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-343/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wyszkowski

Gmina:

Wartość ogółem: 819242,73

Wydatki kwalifikowalne: 819242,73

Dofinansowanie: 697106,32

Dofinansowanie UE: 696356,32

Nazwa beneficjenta: Powiat Wyszkowski

NIP beneficjenta: 7621886920

Kod pocztowy: 07-200

Miejscowość: Wyszków

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wyszkowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/21/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/22/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011

wklej przy każdym zdjęciu symbol właściwego parku narodowego, pup grodzisk, ile polska wpłaca do ue, parafia w pogrzybowie, podkarpackie miasta, jakie państwa założyły unię europejską, ukraina krzemieniec, rpo wd, urząd marszałkowski bielsko, zamówienia publiczne 2021 progi, strategia zintegrowanego rozwoju łodzi 2020, 15 lat polski w ue, dofinansowanie na krematorium, moja firma gov, office 2007 pobierz, polska skowacja, czarnoziem pomorskie, przedszkole puchatek osowa

yyyyy