RÓWNY START – WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-243/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Gmina: Mielec – miasto

Wartość ogółem: 107635

Wydatki kwalifikowalne: 107635

Dofinansowanie: 107635

Dofinansowanie UE: 91489,75

Nazwa beneficjenta: Gimnazjum nr 2 w Mielcu

NIP beneficjenta: 8171786483

Kod pocztowy: 39-300

Miejscowość: Mielec

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/26/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/28/2008

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009

intercity, gmina szczercow, 3 5 miliona euro ile to zł, zs.rychwal.com.pl, nie będący, wynagrodzenie pracowników fundacji, portale lotnicze, jak przybliżyć ekran, fundusz pracy, zatrudnienie definicja, dunikowskiego słupsk, urząd miejski w wieluniu siedziba patologii, zs2 stalowa wola, hotel śródmiejski zielona góra

yyyyy