Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-008/14-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jasielski

Gmina: Nowy Żmigród

Wartość ogółem: 654525,38

Wydatki kwalifikowalne: 654525,38

Dofinansowanie: 654525,38

Dofinansowanie UE: 556346,57

Nazwa beneficjenta: Gmina Nowy Żmigród

NIP beneficjenta: 6851651551

Kod pocztowy: 38-230

Miejscowość: Nowy Żmigród

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jasielski / Powiat krośnieński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/23/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/23/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2015

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015

kurs euro 31.01.2022, dostępną, logo gugu, 10 sierpnia 2019, 223 kierunkowy koszt, www,o, czy klatka schodowa to miejsce publiczne, g2a krakow, korekta wzór, powierzchnia polski a ukrainy, 1305/2013, ewidencja energii elektrycznej przykład, www erasmusplus org pl, krajowy instytut funduszy unijnych 26-600 radom ul.biznesowa 8 opinie, plakat koronawirus, euro punktacja, mieszkanie do remontu wałbrzych, pkb na mieszkańca, euro 2021 28 czerwca

yyyyy