Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-081/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat olecki

Gmina: Olecko

Wartość ogółem: 633736

Wydatki kwalifikowalne: 633736

Dofinansowanie: 623723,5

Dofinansowanie UE: 538675,6

Nazwa beneficjenta: Gmina Olecko

NIP beneficjenta: 8471586073

Kod pocztowy: 19-400

Miejscowość: Olecko

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat olecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/4/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/4/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

dostępne, na podstawie wykresu przedstawiającego udział oze, nowa perspektywa 2021-2027, przemysław krompiec, chroni stopę piłkarza, ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w polsce raport 2016, otwarcie firmy transportowej dotacje, mwc 2021, strategia wodorowa, warp kalisz, przekwalifikowanie zawodowe po 40, dotacja na rozwój firmy 2022, domki letniskowe lodzkie, parafia św brata alberta kolbuszowa, slownik polski

yyyyy