Rozbudowa 5 oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Nowy Korczyn szansą na lepsze jutro

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-062/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat buski

Gmina: Nowy Korczyn

Wartość ogółem: 435874,37

Wydatki kwalifikowalne: 435874,37

Dofinansowanie: 435874,37

Dofinansowanie UE: 370493,21

Nazwa beneficjenta: Gmina Nowy Korczyn

NIP beneficjenta: 6551875335

Kod pocztowy: 28-136

Miejscowość: Nowy Korczyn

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat buski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/27/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/27/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

mgops drawsko pomorskie, kurs baristyczny, 1303, uzupełnij tabelę wpisz numery odpowiadające podanym nazwom terytoriów, promyk nadziei 130, kurs na wózki widłowe dofinansowanie 2021, programy do prowadzenia firmy, projekt słoneczna polana, brutto definicja, czym pomalować skrzynie na warzywa, lista nr 6, liczba osób starszych w polsce 2018, jan urban polityk, bobrek bytom

yyyyy