Różne dzieci, równe prawa, jedno przedszkole!

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-018/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Gmina: M. Szczecin

Wartość ogółem: 480000

Wydatki kwalifikowalne: 480000

Dofinansowanie: 408000

Dofinansowanie UE: 346800

Nazwa beneficjenta: PROFECTUS Katarzyna Krysiak

NIP beneficjenta: 8512737216

Kod pocztowy: 71-880

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/9/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/10/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015

dzierżawa z prawem zakupu z angielskiego, time for wax słomińskiego, pieniadze dla dzialkowcow, przetwarzanie danych osobowych, coś dla ciebie, fundusze vc w polsce, baza usług rozwojowych szkolenia, jet li choroba, cd projekt arkusz zleceń, pup pyrzyce oferty pracy, umowa o współpracy b2b wzór, urząd gminy dobrzyniewo duże, kod choroby kręgosłupa, wymień grupy ludności które tworzyły społeczeństwo w państwie pierwszych piastów, ogłoszenie w prasie inaczej, podręcznik język polski klasa 5, tryby udzielania zamówień publicznych, kraina wiedzy puławy

yyyyy