Różne formy terapii wspomagające rozwój uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Katach Wrocławskich

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-011/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Kąty Wrocławskie

Wartość ogółem: 328430

Wydatki kwalifikowalne: 328430

Dofinansowanie: 328430

Dofinansowanie UE: 279165,5

Nazwa beneficjenta: Powiat Wrocławski

NIP beneficjenta: 8971647961

Kod pocztowy: 50-440

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/5/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/2/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/2/2012

Data zakończenia realizacji: 7/30/2013

jakub wygnański, wypowiedzenie terminala first data wzór, fundacja familijny poznań, oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, fabryka wiedzy com, wzór na życiowy sukces według einsteina, linijka słońca autocad, urząd pracy dobczyce, banaś dobrzechów, portal analiz

yyyyy