Rozumiem, bo doświadczam

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-132/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat zgorzelecki

Gmina: Bogatynia

Wartość ogółem: 82731

Wydatki kwalifikowalne: 82731

Dofinansowanie: 82731

Dofinansowanie UE: 70321,35

Nazwa beneficjenta: Gmina Bogatynia

NIP beneficjenta: 6151810987

Kod pocztowy: 59-920

Miejscowość: Bogatynia

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat zgorzelecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/8/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/8/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/11/2013

Data zakończenia realizacji: 5/30/2014

epc projekt, podaj trzy różne sposoby wpływania obywateli na działania organów gminy., bezrobocie 2022, dziecko ze spiralą w głowie, walidator w tramwaju, ratusz konin, lidl żupnicza kiedy otwarcie, nazwy mieszkańców państw, tabela operacji medycznych axa, plan miasta lubina z ulicami

yyyyy