Rozwijamy i udoskonalamy przedszkola

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-073/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat elbląski

Gmina: Markusy

Wartość ogółem: 171920

Wydatki kwalifikowalne: 171920

Dofinansowanie: 171920

Dofinansowanie UE: 146132

Nazwa beneficjenta: Gmina Markusy

NIP beneficjenta: 5783106288

Kod pocztowy: 82-325

Miejscowość: Markusy

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat elbląski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/11/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/11/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  5/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

nowy rpo, wzór pisma urzedowego, co to znaczy papi, zurawia warszawa, rybnik wydarzenia kulturalne, spółdzielnia mieszkaniowa chorzów mieszkania do wynajęcia, jadwiga emilewicz wykształcenie

yyyyy