Rozwijamy się, bawiąc i ucząc

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-048/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat przeworski

Gmina: Adamówka

Wartość ogółem: 119693,1

Wydatki kwalifikowalne: 119693,1

Dofinansowanie: 119693,1

Dofinansowanie UE: 101739,14

Nazwa beneficjenta: Gmina Adamówka

NIP beneficjenta: 7941683934

Kod pocztowy: 37-534

Miejscowość: Adamówka

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat przeworski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/13/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/14/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/3/2012

Data zakończenia realizacji: 6/28/2013

projekt plus, priorytetowe, sredniemiasta gov pl, autobus 147 ruda śląska, pup ketrzyn, pup malbork, z wszystkimi czy ze wszystkimi, śmiłowski, program raport, pup krotoszyn, czy działalność gospodarcza wlicza się do urlopu, siatka org transfery 2018/2019, msp polsk, e szop

yyyyy