Rozwijamy usługi edukacyjne w oddziałach przedszkolnych w Gminie Wiśniowa

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-002/14-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat strzyżowski

Gmina: Wiśniowa

Wartość ogółem: 567255

Wydatki kwalifikowalne: 567255

Dofinansowanie: 567255

Dofinansowanie UE: 482166,75

Nazwa beneficjenta: Gmina Wiśniowa

NIP beneficjenta: 8191565070

Kod pocztowy: 38-124

Miejscowość: Wiśniowa

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat strzyżowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/11/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/12/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/3/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

regulamin ochrony danych osobowych, zamknięcie województwa mazowieckiego, autonomie, potwierdzenie przyjęcia zaliczki wzór, owrp 2018, otwarcie firmy dofinansowanie, dla rodziny, uniwersalny czujnik strat ziarna, zapisz bez wykonywania obliczeń kwadrat liczby 382, pdf metryczka do uzupełnienia, badania z krwi na jelita, teleinformatyk praca, gov praca, dofinansowanie prawa jazdy c+e 2017

yyyyy